Nauwi sa take-out na burger at juice ang handa sa isang kasalan matapos hindi sumipot ang inupahang caterer.

Nauwi sa take-out na burger at juice ang handa sa isang kasalan matapos hindi sumipot ang inupahang caterer.

20 views
Nauwi sa take-out na burger at juice ang handa sa isang kasalan matapos hindi sumipot ang inupahang caterer.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next


"Sende o keramet yok!"

by AvAA
37 views5 hours ago