រឿង៖ វិថីតន្ត្រីស្នេហ៍

Thailand Motion

15 videos
819 views
រឿង៖ វិថីតន្ត្រីស្នេហ៍

កម្រងរឿងបែបយុវវ័យ និយាយពីស្នេហាបែបកំប្លុកកំប្លែង លាយឡំនឹងជីវិតយុវវ័យក្នុងពិភពតន្ត្រី។ មានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់ និង ៨:១៥នាទីយប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ ៦ តែមួយគត់។ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

It's all about romantic comedy love of young people and their journey of life in music industry. Broadcast from May 05, 2016 at 12 PM and 8:15 PM on PPCTV Channel 6 HD only. Stay tuned!

#ppctvdrama #វិថីតន្ត្រីស្នេហ៍ #PPCTV6

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next