Các bạn thử nghĩ một ngày không có smartphone, không máy tính,không TV,... sẽ ra sao ? Xem và ngẫm nhé, không phí của bạn 12 phút đâu.

Tôi Đăng Tin

1869 videos
2.465 views
Các bạn thử nghĩ một ngày không có smartphone, không máy tính,không TV,... sẽ ra sao ?
Xem và ngẫm nhé, không phí của bạn 12 phút đâu.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next