Đối tượng nguy hiểm có súng đã bị bắt, cảm ơn các đồng chí Công an Lạng Sơn.

Tôi Đăng Tin

1869 videos
217 views
Đối tượng nguy hiểm có súng đã bị bắt, cảm ơn các đồng chí Công an Lạng Sơn.
Công nhận người dân mình hóng cao thật...

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next