Cán bộ hành xử thế này đây !!!

Tôi Đăng Tin

2183 videos
18 views
Cán bộ hành xử thế này đây !!!

Cán bộ chợ làng cổ Đường Lâm lấy tiền quay đầu xe bị phản đối quay ra hăm bắn một phát cả nhà dân chết !!!

Nguồn Trịnh Thị Thuần

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next