រឿង៖ ដំណាក់កាលស្រីស្អាត

Thailand Motion

15 videos
1.591 views
រឿង៖ ដំណាក់កាលស្រីស្អាត

គេឯងតែងនិយាយថា អ្នកក្លាហានមិនដែលឆ្លងផុតដំណាក់កាលស្រីស្អាត។ ចុះចំណែក ស្រីស្អាតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះវិញ តើអាចធ្វើឱ្យអ្នកក្លាហានណាខ្លះឈ្លក់វង្វេង? មានផ្សាយជូនចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១១:៣០ថ្ងៃត្រង់ និង ៧:៣០យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ ១០តែមួយគត់។

People say the brave hero will lose his battle if beauty involves. How about the beauty in this drama? Broadcast from May 10, 2016 at 11:30 AM and 7:30 PM on PPCTV 10. Stay Tuned.

#ppctvdrama #ដំណាក់កាលស្រីស្អាត #PPCTV10

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next