២៣ មេសា ២០១៦ / 23 April 2016, 11:30

ASEAN MEDIA

26 videos
309 views
២៣ មេសា ២០១៦ / 23 April 2016, 11:30

ព្រឹកមិញនេះ លោក គឹម សុភា អនុប្រធានចលនាយុវជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានចូលរួមក្នុងកម្មពិធីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ស្តីពី ការយល់ឃើញរបស់យុវជន ទៅលើបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាយុវជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដែលរៀបចំដោយ អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន (YRDP)។

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next