อันความดี อยู่ที่ละ สละยิ่ง

Thailand Motion

15 videos
541 views
อันความดี อยู่ที่ละ สละยิ่ง
หมายความว่า การปล่อยวาง
คือความดีขั้นสูงสุด
แต่เราชาวพุทธยังทำดีเพื่อดี
หรือบ้าดีกันอยู่ทั่วไป

Virtue lies within being detached means letting go is the ultimate virtue,
but Buddhists still do good to gain goodness, or are still obsessed with doing good.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next