TAM PHÂN THIÊN HẠ!!!

Tôi Đăng Tin

2183 videos
14 views
TAM PHÂN THIÊN HẠ!!!

Đại chiến giữa xe ôm truyền thống và GrabBike...Uber nhảy vào can ????...theo thông tin nhận được thì lúc chập tối đã có 1 vụ bẻm nhau giữa XOTT và Grab vì lí do Grab hỏi đường XOTT nhưng XOTT không chỉ mà buông lời cay đắng,lời qua tiếng lại thì máu anh Grab đã rơi ????,may mà có anh Uber ra can.Dự là 5000 anh em Grab lại chuẩn bị đứng kín đường NCT để đòi lại c ông lí cho đồng nghiệp ????

Share: Phung Thanh Hàn

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next