บทสัมภาษณ์ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

Thailand Motion

15 videos
577 views
บทสัมภาษณ์ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
หลักสูตร "๙ วันที่ฉันตื่น ปีที่ ๕"
วันที่ ๗ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next