២៤ តុលា ២០១៥ / 24 October 2015. លោកព្រឹទ្ធាចារ្យ លី ឡាយស្រេង បានចូលរួមពិធីអបអរសាទរទិវារំលឹកខួបលើក២៤ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ដិភាពទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១-២៣ តុលា ២០១៥ ដែលរៀបចំដោយគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នៅ...

ASEAN MEDIA

26 videos
246 views
២៤ តុលា ២០១៥ / 24 October 2015.

លោកព្រឹទ្ធាចារ្យ លី ឡាយស្រេង បានចូលរួមពិធីអបអរសាទរទិវារំលឹកខួបលើក២៤ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ដិភាពទីក្រុងប៉ារីស ២៣ តុលា ១៩៩១-២៣ តុលា ២០១៥ ដែលរៀបចំដោយគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សខេត្តកំពង់ស្ពឺ នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥។

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next