ร.ต.ต.หญิงศิริเพ็ญ ฉวีจันทร์ รายงานสภาพจราจรทางโทรศัพท์ โดย

Thailand Motion

15 videos
701 views
ร.ต.ต.หญิงศิริเพ็ญ ฉวีจันทร์ รายงานสภาพจราจรทางโทรศัพท์ โดย
เส้นทางหลักที่มุ่งออกจากกรุงเทพฯ รถเริ่มหนาแน่น
ถนนวิภาวดีรังสิต รถเต็ม
ถนนแจ้งวัฒนา รถมาก
พหลโยธิน รถหนาแน่น
ทางด่วนดาวคะนอง รถยังเคลื่อนตัวได้
ถนนพระราม 2 ยังใช้การได้
ถนนรามคำแหงรถหนาแน่นบนทางยกระดับ
เย็นนี้ขนส่งจตุจักรรถหนาแน่น ขนส่งกรุงเทพรถหนาแน่นไปได้ช้า หัวลำโพงรถยังเคลื่อนตัวได้

#รถติด #สภาพจราจร #VoiceTV21 #สงกรานต์

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next


Buckle Up.

by Freedom
0 views3 hours ago