Ông bị đánh kia chắc phải cứng lắm. để nó đánh xong rồi mới lòi ra là công an, cho lên phường luôn. Mặt thằng bé lúc đánh thì hăng thế, lúc biết là công an ngắn tũn luôn.

Tôi Đăng Tin

2183 videos
14 views
Ông bị đánh kia chắc phải cứng lắm. để nó đánh xong rồi mới lòi ra là công an, cho lên phường luôn. Mặt thằng bé lúc đánh thì hăng thế, lúc biết là công an ngắn tũn luôn.

==========
Nguồn: Hung Anh nguyen

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next

Kinh hoàng :o

by Tôi Đăng Tin
0 views20 minutes ago