ខ្សែភាពយន្ត៖ ជីវិតដូចរសជាតិឱសថ

Thailand Motion

15 videos
490 views
ខ្សែភាពយន្ត៖ ជីវិតដូចរសជាតិឱសថ

តើហេតុអ្វីបានជាជីវិតមានរសជាតិដូចឱសថ? តើជីវិតបែបនោះគឺជាជីវិតបែបណា? បើចង់ជ្រាបច្បាស់សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនា ដែលមានផ្សាយជូនចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១១:៣០ថ្ងៃត្រង់ និង ៧:៣០យប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ ១០តែមួយគត់។

Why does life taste like medicine? It's either sweet or bitter, and everyone have to go through, to know more please don't forget to catch the premiere which broadcast April 10, 2016 at 11:30 AM and 7:30 PM everyday on PPCTV 10 only. Stay Tuned.
#ppctvdrama #ជីវិតដូចរសជាតិឱសថ #PPCTV10

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next