การแสดงโขนพระราชทาน ในงานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ชุด "พระรามข้ามสมุทร " #ThaiPBS

Thailand Motion

16 videos
37 views
การแสดงโขนพระราชทาน ในงานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ชุด "พระรามข้ามสมุทร " #ThaiPBS

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next