រឿង៖ យុទ្ធសិល្ប៍សង្ឃទេព

Thailand Motion

15 videos
172 views
រឿង៖ យុទ្ធសិល្ប៍សង្ឃទេព

ខ្សែភាពយន្តភាគបែបកំប្លុងកំប្លែងនិយាយពីយុទ្ធសិល្ប៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់សង្ឃទេពមួយអង្គ។ មានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់សុក្រ វេលាម៉ោង ១០:១០នាទីព្រឹក និងម៉ោង ៩យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញតែមួយគត់គឺប៉ុស្តិ៍លេខ ៦HD។

The comedy series talks about a Powerful monk. Broadcast from March 03, 2016 every Monday to Friday at 10:10 AM and 9 PM on PPCTV 6HD only. Stay tuned!
#ppctvdrama #យុទ្ធសិល្ប៍សង្ឃទេព #PPCTV6HD

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next