Bài hát: Chiều Quê (ST: Minh Châu) - Quang Linh

Tôi Đăng Tin

1869 videos
1.340 views
Bài hát: Chiều Quê (ST: Minh Châu) - Quang Linh

Chiều buồn nhẹ rơi trên bến sông xa
Đâu khói hoàng hôn vương trên mái nhà
Đôi cánh cò bay buông lơi la đà
Sao nghe nặng lòng thương quê hương quá
Ai hát chiều nay trên sông chơi vơi
Thương dáng con thuyền nhịp chèo khua đầy vơi
Xa xa tiếng hò vẳng nghe duyên tình đôi lứa
Sau lũy tre già con thơ khóc đòi mẹ bước về nhà
Hò ơ hò ơ ơ
Cô liêu bến sông trầm tư
Vi vu gió reo chiều thu
Xa xa tiếng chuông chùa ru
Mênh mang nỗi niềm
Bao người xưa chốn thiên thu
Chênh vênh bóng trăng đầu thôn
Thương tiếng khóc ai nỉ non
Ôm con ngóng chồng mỏi mòn
Mong người xa đó héo hon muôn lần chiều rơi.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next