"โคเชโซ่ว" ขนมแป้งทอด หอม นุ่ม กรอบ ขนมพื้นถิ่นบ้านห้วยน้ำหนัก จ.ราชบุรี

Thailand Motion

15 videos
856 views
"โคเชโซ่ว" ขนมแป้งทอด หอม นุ่ม กรอบ ขนมพื้นถิ่นบ้านห้วยน้ำหนัก จ.ราชบุรี
#ทั่วถิ่นแดนไทย 22 ก.ค.l16.30 น. #ThaiPBS
www.thaipbs.or.th/tuathin

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next