Pha chọi trâu kinh điển từ trước đến giờ...

Tôi Đăng Tin

2183 videos
1.579 views
Pha chọi trâu kinh điển từ trước đến giờ...
2 ông trâu cùng lúc dùng đòn hổ lao với một lực cộng hưởng rất mạnh...chát rầm...

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next