១៧ កក្កដា ២០១៧ - ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃ / 17 July 2017 - Summary of the main news of the day read by Sambath Rose-Marya.

ASEAN MEDIA

28 videos
19 views
១៧ កក្កដា ២០១៧ - ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃ / 17 July 2017 - Summary of the main news of the day read by Sambath Rose-Marya.

១-RFI៖ មន្ត្រី ជាន់ ខ្ពស់ បក្ស ប្រឆាំង ទៅ ជួប លោក សម រង្ស៊ី មុន ពេល វិសោធន កម្ម ច្បាប់ ស្តីពី គណបក្ស នយោ បាយ ចេញ ។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុច៖ http://tinyurl.com/y8uv5khg
២-RFA៖ គណបក្ស ប្រឆាំង មិន ទាន់ គិតគូរ ជុំវិញ សំណើ សុំ បង្កើត ច្បាប់ ការពារ នាយក រដ្ឋមន្ត្រី អស់ អាណត្តិ។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុច៖ http://tinyurl.com/y7y995kc
៣-VOA៖ ការ ស្រាវជ្រាវ រកឃើញ ថា ពលរដ្ឋ ក្រីក្រ នៅទីក្រុង កាន់តែ កើន ឡើង ខ្លាំង។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុច៖ http://tinyurl.com/ybhckh6c
៤-RFA៖ កសិករ ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង បង្ខំ ចិត្ត កម្ទេច ល្ពៅ ចោល ដោយសារ គ្មាន ទីផ្សារ លក់ ចេញ។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុច៖ http://tinyurl.com/y7gt5hg5
៥-RFI៖ មនុស្ស រាប់ពាន់នាក់ នៅ ហុងកុង ដង្ហែ ក្បួន គោរព វិញ្ញាណក្ខ័ន្ធ លោក លីវ ស៊ាវប៉ូ ។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុច៖ http://tinyurl.com/y7g2kl3q

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next