ខ្សែភាពយន្ត៖ និស្ស័យស្នេហ៍ពីបុព្វេ

Thailand Motion

15 videos
164 views
ខ្សែភាពយន្ត៖ និស្ស័យស្នេហ៍ពីបុព្វេ

និស្ស័យស្នេហ៍មួយកើតចេញពីការបង្ខំ ប៉ុន្តែ ចុងក្រោយ ពួកគេបែរជាលង់ស្រឡាញ់គ្នាដកចិត្តមិនរួច។ តើចុងក្រោយ និស្ស័យស្នេហ៍មួយនេះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណា? មានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង១២:៣០ថ្ងៃត្រង់ និង៧យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប្លិ៍រាជធានីភ្នំពេញតែមួយគត់គឺប៉ុស្តិ៍លេខ ៦HD។

An arranged marriage makes a couple truly fall in love with each other. Will this love last forever? Broadcast from 06 March 2016 at 12:30 PM and 7:00PM on PPCTV 6HD channel only. Stay tuned!
#ppctvdrama #និស្ស័យស្នេហ៍ពីបុព្វេ #PPCTV6

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next