Live! Doctor Talk : เพิ่มความสดใสให้ใบหน้า บอกลาหนังตาตก โดย พญ. จันทรัสม์ ไววนิชกุล จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง รพ.คริสเตียน

Thailand Motion

15 videos
599 views
Live! Doctor Talk : เพิ่มความสดใสให้ใบหน้า บอกลาหนังตาตก โดย พญ. จันทรัสม์ ไววนิชกุล จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง รพ.คริสเตียน

Healthcare2017
"ฟิตเกินวัยใจเกินร้อย”
1-4 มิ.ย. 2560 / 10.00-20.00 น.
เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

#Healthcare2017
#ฟิตเกินวัยใจเกินร้อย

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next


Buckle Up.

by Freedom
0 views2 hours ago