ក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាអ្នកបកប្រែអាជីព បានរុញច្រានជីវិតនារីម្នាក់ឱ្យធ្លាក់ក្នុងរណ្តៅស្នេហ៍ដោយមិនដឹងខ្លួន! តើទីបំផុត ទាំងជីវិតការងារ និងជីវិតស្នេហារបស់នារីម្នាក់នោះ អាចដើរដល់គោលដៅជោគជ័យមួយដែរទេ?

Thailand Motion

15 videos
914 views
ក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាអ្នកបកប្រែអាជីព បានរុញច្រានជីវិតនារីម្នាក់ឱ្យធ្លាក់ក្នុងរណ្តៅស្នេហ៍ដោយមិនដឹងខ្លួន! តើទីបំផុត ទាំងជីវិតការងារ និងជីវិតស្នេហារបស់នារីម្នាក់នោះ អាចដើរដល់គោលដៅជោគជ័យមួយដែរទេ?

រឿង៖ សួស្តីអ្នកបកប្រែសំណព្វចិត្ត
ចាក់ផ្សាយចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
វេលាម៉ោង 11:00 ព្រឹក
ផ្សាយឡើងវិញ វេលាម៉ោង 20:00 យប់
នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញ PPCTV 9

Exclusive Copyright by PPCTV, broadcast from June 28, 2017 at 11 AM and 8 PM everyday on PPCTV Drama 9 only. Stay tuned!
#PPCTVDrama #សួស្តីអ្នកបកប្រែសំណព្វចិត្ត #PPCTV9

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next