Cuộc đời là một hành trình lớn mà giữa những quãng đời được kết nối bằng những chuyến đi. Và có thể những điều ở hiện tại chỉ là một bước đi đầu tiên trên chặng đường dài phía trước...

Tôi Đăng Tin

8824 videos
28 views
Cuộc đời là một hành trình lớn mà giữa những quãng đời được kết nối bằng những chuyến đi. Và có thể những điều ở hiện tại chỉ là một bước đi đầu tiên trên chặng đường dài phía trước...

Bạn muốn đến đâu?

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next