វីដេអូ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វេភាគី ជាមួយ ឯកឧត្ដម ស៊ី ជិនពីង ប្រធានាធិបតីចិន។

ASEAN MEDIA

106 videos
19 views
វីដេអូ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបពិភាក្សាទ្វេភាគី ជាមួយ ឯកឧត្ដម ស៊ី ជិនពីង ប្រធានាធិបតីចិន។

ទីក្រុងប៉េកាំង, ថ្ងៃទី១៧ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next