ផ្សាយផ្ទាល់(Live)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ត្រឡប់មកដល់អាកាសយាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដោយសុវត្តិភាព បន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញទៅចូលរួមរួម “ វេទិកាខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ សម្រាប់កិច្ច...

ASEAN MEDIA

28 videos
21 views
ផ្សាយផ្ទាល់(Live)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ត្រឡប់មកដល់អាកាសយាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដោយសុវត្តិភាព បន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញទៅចូលរួមរួម “ វេទិកាខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ” នៅទីក្រុងប៉េកាំង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ។

អាកាសយាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៧ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next


【絕美分享】

by Ein Chinalee
3 views19 minutes ago