เปิดบ้านเซียนนกเขาสตูล นายอารอชาด งะหมาด อายุ 48 ปี ชมฝูงนกเขากว่า 300 ตัว ที่เลี้ยงเพราะความชื่นชอบ และเคยเข้าแข่งขันเสียงจนได้รับรางวัลการันตีมากมาย

Thailand Motion

15 videos
412 views
เปิดบ้านเซียนนกเขาสตูล นายอารอชาด งะหมาด อายุ 48 ปี ชมฝูงนกเขากว่า 300 ตัว ที่เลี้ยงเพราะความชื่นชอบ และเคยเข้าแข่งขันเสียงจนได้รับรางวัลการันตีมากมาย

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next