២០ មិនា ២០១៧ / 20 March 2017

ASEAN MEDIA

106 videos
19 views
២០ មិនា ២០១៧ / 20 March 2017

ប្រជាពលរដ្ឋ ឃុំតាគ្រាម ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់តំបង សង្ឃឹម និងជឿជាក់លើគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ និងសង្គ្រោះពួកកាត់អោយចាកចេញពីភាពក្រីក្រ និងចំណាកស្រុក។

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next