រឿង៖ អ្នកស្រីប៉ូលីស វគ្គ២

Thailand Motion

15 videos
555 views
រឿង៖ អ្នកស្រីប៉ូលីស វគ្គ២

កម្រងខ្សែភាពយន្តភាគបែបសើុបអង្កេត និយាយពីការបំបែកក្តីអាថ៌កំបាំងរបស់អ្នកស្រីប៉ូលីសដ៏ក្លាហានម្នាក់។ តើអ្នកស្រីប៉ូលីសពិតជាខ្លាំងដូចឈ្មោះមែនឬយ៉ាងណា? បើចង់ជ្រាបច្បាស់ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនារឿង អ្នកស្រីប៉ូលីស វគ្គ២ ដែលមានផ្សាយជូនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTV8 HD តែមួយគត់។

Coming soon on CTV8HD only. Stay tuned!

#អ្នកស្រីប៉ូលីសវគ្គ២ #CTV8HD

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next