ផ្សាយផ្ទាល់៖​ ប្រសាសន៍ដើមទាំងស្រុង​របស់​ សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ក្នុងពិធី​ ទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតឆ្នាំ២០១៧​ ក្រោមប្រធានបទ "ទីក្រុងស្អាត៖ ទីក្រុងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវទេសចរណ៍"​(Na...

ASEAN MEDIA

26 videos
2.430 views
ផ្សាយផ្ទាល់៖​ ប្រសាសន៍ដើមទាំងស្រុង​របស់​ សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ក្នុងពិធី​ ទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតឆ្នាំ២០១៧​ ក្រោមប្រធានបទ "ទីក្រុងស្អាត៖ ទីក្រុងផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវទេសចរណ៍"​(National Clean City Day 2017 under theme “Clean City: City Provides Warmth to People and Tourists ”)​

វិមានសន្តិភាព,​ ២៧​ កុម្ភ:​ ២០១៧

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next