ខ្សែភាពយន្ត៖ និស្ស័យស្នេហ៍ពីបុព្វេ

Thailand Motion

15 videos
148 views
ខ្សែភាពយន្ត៖ និស្ស័យស្នេហ៍ពីបុព្វេ

រៀបការព្រោះតែការបង្ខំ ប៉ុន្តែ ព្រោះតែនិស្ស័យស្នេហ៍ពីបុពេ្វបានធ្វើឱ្យពួកគេលង់ស្រឡាញ់គ្នាដកចិត្តមិនរួច។ មានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ វេលាម៉ោង១២:៣០នាទីថ្ងៃត្រង់ និង៧យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប្លិ៍រាជធានីភ្នំពេញតែមួយគត់គឺប៉ុស្តិ៍លេខ ៦HD។

An arranged marriage makes a couple truly fall in love with each other. Is it fate or something? Coming soon at 12:30 PM and 7:00PM on PPCTV 6HD channel only. Stay tuned!
#ppctvdrama #និស្ស័យស្នេហ៍ពីបុព្វេ #PPCTV6

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next