กราฟิกจำลอง “พระเมรุมาศ” และอาคารประกอบ แสดงสถาปัตยกรรมอันงดงามอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและสมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Thailand Motion

15 videos
307 views
กราฟิกจำลอง “พระเมรุมาศ” และอาคารประกอบ แสดงสถาปัตยกรรมอันงดงามอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและสมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

#ไทยรัฐ #น้อมถวายบังคม

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next