រឿង៖ កំពូលកងសន្តិសុខស្រី

Thailand Motion

15 videos
489 views
រឿង៖ កំពូលកងសន្តិសុខស្រី

កំពូលកងសន្តិសុខស្រីក្លាហាន ហ៊ានតស៊ូលុបបំបាត់អំពើពួករលួយ ជួយប្រជាជនទន់ខ្សោយ លើកកម្ពស់សុវត្តិភាពក្នុងប្រទេស។ តើចុងក្រោយ វាសនារបស់កងសន្តិសុខស្រីរូបនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណា? មានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ ១០ តែមួយគត់។ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា!

An interesting drama starring Myolie Wu, about lady guard protecting the safety of the city, coming soon on PPCTV 10 only. Stay Tuned.

#ppctvdrama #កំពូលកងសន្តិសុខស្រី #PPCTV10

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next