บรรยากาศบริเวณลานประทักษิณ พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี และอาคารนิทรรศการอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ในช่วงเช้า ก่อนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม...

Thailand Motion

15 videos
320 views
บรรยากาศบริเวณลานประทักษิณ พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี และอาคารนิทรรศการอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ในช่วงเช้า ก่อนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชพุทธอุทยาน ในเวลา 14.00 น.และพร้อมเปิดให้ประขาชนเข้ามาชื่นชมสักการะความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next