บรรยากาศบริเวณลานประทักษิณ พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี และอาคารนิทรรศการอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ในช่วงเช้า ก่อนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม...

บรรยากาศบริเวณลานประทักษิณ พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี และอาคารนิทรรศการอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ในช่วงเช้า ก่อนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม...

Thailand Motion

15 videos
271 views
บรรยากาศบริเวณลานประทักษิณ พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี และอาคารนิทรรศการอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ในช่วงเช้า ก่อนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชพุทธอุทยาน ในเวลา 14.00 น.และพร้อมเปิดให้ประขาชนเข้ามาชื่นชมสักการะความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next


"Sende o keramet yok!"

by AvAA
37 views5 hours ago