"เอก รังสิโรจน์" ร่วมร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ เปิดงาน ในรายการ ชุมทาง เพลงพระราชนิพนธ์ โดย "ทับทิม มัลลิกา" ร่วมเป็นพิธกร

Thailand Motion

15 videos
368 views
"เอก รังสิโรจน์" ร่วมร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ เปิดงาน ในรายการ ชุมทาง เพลงพระราชนิพนธ์ โดย "ทับทิม มัลลิกา" ร่วมเป็นพิธกร

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next