រឿង៖ ព្រេងនិទានមនុស្ស និងទេវតា

Thailand Motion

15 videos
1.834 views
រឿង៖ ព្រេងនិទានមនុស្ស និងទេវតា

ព្រេងនិទានមនុស្ស និងទេវតា គឺជាកម្រងខ្សែភាពយន្តភាគដែលនិយាយពីសាច់រឿងបីខុសគ្នា ដោយបង្ហាញឱ្យឃើញនូវសេចក្តីសេ្នហា ការឈ្លក់វង្វេងនឹងខ្លួនឯង សេចក្តីលោភលន់ និងភាពអាត្មានិយម។ មានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និងអាទិត្យ វេលាម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ និងម៉ោង ៩យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTV8 HD តែមួយគត់។ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

It's all about three separate stories shown what love, vanity, greed and selfishness are. Catch the show broadcast from December 31, 2016 every Saturday and Sunday at 12 PM and 9 PM on CTV8HD only. Stay tuned!

#ព្រេងនិទានមនុស្សនិងទេវតា #CTV8HD

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next