សន្ទរកថា​ របស់​ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​ ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ក្នុង​​​សិក្ខាសាលា​ ស្ដីពី “សហគមន៍​អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥៖ កាលានុវត្ត​ភាព​ក្នុង​ភាព​ចម្រុះ” នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​វ...

Thailand Motion

15 videos
769 views
សន្ទរកថា​ របស់​ឯកឧត្ដម​បណ្ឌិត​ ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ក្នុង​​​សិក្ខាសាលា​ ស្ដីពី “សហគមន៍​អាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥៖ កាលានុវត្ត​ភាព​ក្នុង​ភាព​ចម្រុះ” នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦​ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិការ​កម្ពុជា-កូរ៉េ (CKCC) សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​​ភ្នំពេញ ។

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next