បទចម្រៀងដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តភាគខ្មែរ រឿង ថ្ងៃណាកូនមានម្តាយ ដែលនឹងមានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ុស្តិ៍លេខ៨អេចឌី A song cover from Khmer blockbuster drama Thngai Na...

Thailand Motion

15 videos
268 views
បទចម្រៀងដកស្រង់ចេញពីខ្សែភាពយន្តភាគខ្មែរ រឿង ថ្ងៃណាកូនមានម្តាយ ដែលនឹងមានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាប៉ុស្តិ៍លេខ៨អេចឌី A song cover from Khmer blockbuster drama Thngai Na Kon Mean Mday, which is showing soon on CTV8HD. Stay tuned! #CTV8HD #KhmerDrama #រឿងថ្ងៃណាកូនមានម្តាយ

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next