ម្នាក់ឆ្លាត ម្នាក់ទៀតមានប្រាជ្ញា តើឱ្យទេពធីតាតូចសម្រេចចិត្តយកមួយណា? រាល់ចម្ងល់នឹងត្រូវបកស្រាយក្នុងរឿង វិទ្យាល័យ កំណត់ហេតុស្នេហ៍ ដែលមានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ រៀងរាល់ថ្ងៃចន...

Thailand Motion

15 videos
876 views
ម្នាក់ឆ្លាត ម្នាក់ទៀតមានប្រាជ្ញា តើឱ្យទេពធីតាតូចសម្រេចចិត្តយកមួយណា? រាល់ចម្ងល់នឹងត្រូវបកស្រាយក្នុងរឿង វិទ្យាល័យ កំណត់ហេតុស្នេហ៍ ដែលមានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ សុក្រ វេលាម៉ោង ១១ព្រឹក និងម៉ោង ៦:១០នាទីល្ងាច លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTV8 HD តែមួយគត់។ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

One is intelligent and another one is handsome, so who will the little angel choose in the end? All the questions will be answered in Vichea Lai Kom Nort Hey Sne broadcast from November 24, 2016 every Monday to Friday at 11 AM and 6:10 PM on CTV8HD only. Stay tuned!

#វិទ្យាល័យកំណត់ហេតុស្នេហ៍ #CTV8HD

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next