រឿង៖ ជីតាប្តូរកាយ

Thailand Motion

15 videos
281 views
រឿង៖ ជីតាប្តូរកាយ

ខ្សែភាពយន្តមនោសញ្ចេតនា កំប្លែង លាយឡំនឹងការផ្លាស់ប្តូររូបរាងកាយ របស់កម្លោះសង្ហាជាអ្នកសើុបអង្កេតបីនាក់ ក្លាយជាជីតាចាស់ទាំងបីក្នុងរយៈពេលតែមួយយប់។ មានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១ ថ្ងៃត្រង់ និងម៉ោង ៧:៣០នាទីយប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញតែមួយគត់គឺប៉ុស្តិ៍លេខ ៦HD។

Ji Ta Pdou Kay is broadcasting from November 23, 2016 everyday at 1 PM and 7:30 PM on PPCTV6 HD only. Stay tuned!

#ppctvdrama #ជីតាប្តូរកាយ #PPCTV6

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next