พูดคุยกับผู้ว่ากทม. "พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง" พร้อมความประทับใจของปวงชนชาวไทยที่มีต่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9

Thailand Motion

15 videos
352 views
พูดคุยกับผู้ว่ากทม. "พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง" พร้อมความประทับใจของปวงชนชาวไทยที่มีต่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next