นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยประชุมประจำเดือนร่วมกับสมาชิก เพื่อรับทราบมาตรการช่วยเหลือชาวนาตามมติ ครม. และแนวทางการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

Thailand Motion

15 videos
515 views
นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยประชุมประจำเดือนร่วมกับสมาชิก เพื่อรับทราบมาตรการช่วยเหลือชาวนาตามมติ ครม. และแนวทางการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

ก่อนประชุม มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคง เข้ามาเจรจาขอให้เลื่อนประชุม เพราะเกรงจะเป็นเรื่องการเมือง ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ก็สามารถเจรจาให้เปิดการประชุมได้ โดยนายกสมาคมฯ ยืนยันว่าการประชุมไม่มีนัยยะทางการเมือง

อ่านต่อ news.voicetv.co.th/business/427761.html

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next