វីដេអូ៖ សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា និងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី១ នាងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ

Thailand Motion

15 videos
726 views
វីដេអូ៖ សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហង់ ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា និងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី១ នាងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ពហុកីឡដ្ឋានជាតិ

ទាញយកសុន្ទរកថា៖
ភាសាខ្មែរ៖ https://goo.gl/kLdseV
ភាសាអង់គ្លេស៖ https://goo.gl/WhIuFD

#NationalGames2016

::គេហទំព័រ៖ www.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញសង្គម៖ facebook.com/moeys.gov.kh | google.com/+moeys | twitter.com/moeyscambodia
::ទំព័រធនធានអប់រំ៖ http://oer.moeys.gov.kh | www.krou.moeys.gov.kh | facebook.com/krou.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញ YouTube៖ youtube.com/moeyscambodia

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next