70 ปีแห่งการครองราชย์ มีโครงการในพระราชดำริเกิดขึ้นกว่า 4,685 โครงการ หรือเฉลี่ยแล้วทุกๆ 130 ชั่วโมง 53 นาที จะมีโครงการในพระราชดำริ เกิดขึ้น 1 โครงการ #ไทยรัฐ #น้อมถวายบังคม

Thailand Motion

15 videos
400 views
70 ปีแห่งการครองราชย์ มีโครงการในพระราชดำริเกิดขึ้นกว่า 4,685 โครงการ หรือเฉลี่ยแล้วทุกๆ 130 ชั่วโมง 53 นาที จะมีโครงการในพระราชดำริ เกิดขึ้น 1 โครงการ #ไทยรัฐ #น้อมถวายบังคม

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next