រឿង៖ តស៊ូឡើង ប្រពន្ធសម្លាញ់

Thailand Motion

15 videos
803 views
រឿង៖ តស៊ូឡើង ប្រពន្ធសម្លាញ់

កម្រងខ្សែភាពយន្តភាគបែបមនោសញ្ចេតនា ការតស៊ូដើម្បីស្វែងរកសុភមង្គលពិត។ មានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ ៩តែមួយគត់។

A romantic drama talks about the struggle of life to find the real happiness. Coming soon on PPCTV Drama 9 only. Stay tuned!

#ppctvdrama #តស៊ូឡើងប្រពន្ធសម្លាញ់ #PPCTV9

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next