[ ถ่ายทอดสด ] พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

Thailand Motion

15 videos
347 views
[ ถ่ายทอดสด ] พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next