กระทรวงการพัฒนาสังคม ฯ จัดพิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Thailand Motion

16 videos
250 views
กระทรวงการพัฒนาสังคม ฯ จัดพิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ปลัด พม.) นำคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ร่วมพิธีลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีการจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมประดับเครื่องทองน้อย และจัดสมุดลงนามถวายอาลัย ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next